АПАРАТИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ

РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНИ ОТДЕЛЕНИЯ И ТРАНСПОРТНИ ВЕНТИЛАТОРИ


Fillers

aXcent medical създава модерни и надеждни продукти апарати за вентилация в интензивни отделения и транспортни вентилатори.
 
Вентилиращите системи на компанията са в съотвествие със строгите стандарти и изисквания за този вид медицинско оборудване.

 
Оборудването гарантира модерност и изтънченост в дизайна и режимите за вентилация, комбинирайки удобен за работа интерфейс. Така се осигурява безопасност и ефективност на лечението на пациента.

Продукти