Oбучение за поставяне на мезоконци Bijou 18.03.2021г. – ОТМЕНЕНО

Поради усложнената епидемиологична обстановка обявеното обучение за поставяне на мезоконци Bijou на дата 18.03 се отлага за по-късна дата (след 05.04.2021г).
 
Провеждането на присъствено обучение или уебинар ще бъде уточнено според действащите в страната мерки за справяне с коронавирусната инфекция.