ЛИНЕАРЕН РЕЗАЧ
 
Линеарен резач

Линеарните резачи, предлагани от Best Medical Care Ltd. са произведени във Франция. Производителят има сключен договор с френската медицинска асоциация  IRCAD, където преди продуктите да бъдат пуснати на пазара се разработват и тестват.

 
Предлаганите от Best Medical Care Ltd. могат да се презареждат със специални пълнители – 7 пъти за общо 8 изстрелвания.
 
Линеарният резач има изключително широко приложение в следните области:
 

 • Приложение при абдоминални, гинекологични, педиатрични и гръдни хирургични процедури за резекция, транзекция и създаване на анастомози;
 • End-to-end анастомози;
 • Езофагостомия и  реверзирана стомашна тръба
 • Езофагoстомия и Изоперисталтична  стомашна сонда
 • Езофагестомия и подмяна на дебелото черво
 • Палиативна Side to Side Езофагогастректомия
 • Collis-Nissen Процедура
 • Лигиране на Езофагеални Варици
 • Bilroth I & II
 • Тотална гастректомия и Езофагойейуностомия
 • Тотална гастректомия и йеюномна интерпозиция
 • Paulino Gastric Substitute
 • Hunt Lawrence Pouch
 • Гастростомия
 • Байпасна Илеоколостомия
 • Дясна Хемиколектомия
 • Колоколостомия
 • Колостомия
 • Ниска предна резекция
 • Процедура на Duhamel
 • Ileal J Pouch
 • Kock Ileal Reservoir
 • Холедохойеюностомия
 • Панкреатикоцистогастостомия
 • Илеален Кондуит
 • Wedge резекция
 • Лобектомия
 • Задна Retrocolic Гастроентеростома
 • Байпас на стомаха
 • Пилоропластика
 • Ентероентеростомия
 • Апендиктомия
 • Резекция на терминален илеум и илеоцекостома

 
Обръщаме внимание и на противопоказанията за използването на този апарат

   

 • Infundobulpelvic лигамент
 • Съдове на матката
 • Черен дроб
 • Слезка