ЛАПАРОСКОПСКИ ОПЕРАЦИИ
 
LaparoscopicToolsЛапароскопските продукти, които Best Medical Care Ltd. предлага са френско производство и се тестват и разработват в IRCAD. Предлаганите продукти могат да предложат минимална инвазивност на коремната стена като разрезите с тях са между 3-6 мм, а с прозрачните си канюли дават възможност за много по-добра визуализация от страна на хирурга. Всеки един продукт е с ергономичен дизайн.
 
С напредването на лапароскопската хирургия всяка една операция може да бъде извършена с минимална инвазивност. Нанасянето на възможно най-малка травма на организма чрез минимален разрез води до по-бързо възстановяване на пациента, по-малко болки в следоперативния период и имат по-добър естетичен ефект.  Като за различните операции Best Medical Care Ltd. предлага съответните видове лапароскопски сетове за еднократна употреба.
 
Предимствата на ендоскопската техника са  малките оперативни разрези и възможността за увеличаване на образа по време на операция. Плюсовете за пациента са:
 

  • минимална кръвозагуба
  • незначителна следоперативна травма
  • бързо възстановяване
  • кратък болничен престой
  • бързо връщане към нормалния начин на живот
  • по-добри козметични резултати (малки и почти незабележими белези)

DISSECTOR

Дисектор

DISSECTOR

Ножица

RetrivialenSak

Ретривиален сак

SistemaSukciqRigaciq

Система за сукция


LDT

Троакар с дилетиращ връх

LT

Троакар с остър връх

EP

Верес игла

 

SistemaSukciqRigaciq

Система

за иригация