ДВУКОМПОНЕНТНО ПЛАТНО 
DvukomponentnoPlatno
Двукомпонентните платна в хирургията се използват за лечение на следните заболявания:

  1. Вентрални хернии
  2. Пъпни хернии
  3. Постоперативни хернии

При гореизброените заболявания е задължително използването на такъв тип платнa, тъй като при употребата на обикновени такива могат да се получат фистули на мястото на поставянето му.
 

Двукомпонентните платна, предлагани от „Best Medical Care“ Ltd. са произведени от френската компания Cousin. Предимството на този продукт е покритието му. Повърхността на едната страна е покрита с диметил силоксан, който намалява висцералните сраствания. Тази страна на платното се поставя директно върху червото (интраперитонеално). Другата страна е съставена от полиетилен терефталат, който спомага за по-добрата интеграция и колонизация на перитонеума. Платното има много добра механична резистентност и е изградено от клинично тестван материал. Микроперфорациите на платното < 75 um оптимизират тъканната инфилтрация и подсигуряват по-добра обмяна на течности.
 

За улеснение на хирурга различните страни на платното са маркирани , което спомага за правилното му поставяне.